התקנת מערכת הסליקה iCredit בחנות shopify


הכנס לכתובת הבאה : https://shopify.rivhit.co.il/install.php

הזן את הכתובת של החנות שלך והקש על installבחר בתפריט Settings - > paymentsתחת Manual payments בחר Create custom payment methodהזן את הערכים הבאים :
Name = icredit – שם אמצעי התשלום חייב להיות זה

Additional details = Pay with credit card

Instructions = Please wait - loading payment page

והקש על הכפתור Activateהגדרת המודול - בחר בתפריט
Apps -> App preferencesלמצב test :

יש לסמן test mode

להכניס test token

לסליקה אשראי online:

יש להכניס token ל Prod Group Token

וזהו - החנות מוכנה לקבל כרטיסי אשראי באמצעות iCredit